ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบได้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชยพล เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,23:16   อ่าน 168 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ( Spelling Bee )
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,23:23   อ่าน 166 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนเป็นผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12th IESO และ ครั้งที่ 15 IJSO
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,09:25   อ่าน 466 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (วิชาคณิตศาสตร์) สอบรอบ 2 (รอบประเทศ)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,23:33   อ่าน 609 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (วิชาคณิตศาสตร์) รอบแรก
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,23:32   อ่าน 515 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้สอบแข่งขันและผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,22:24   อ่าน 1184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 และระดับ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,20:49   อ่าน 342 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,20:42   อ่าน 294 ครั้ง