ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้รับรางวัลระดับ Merit รายการ Thai ASMO Science Ranking Level 3
ชื่อนักเรียน : ด.ช.กิตติพล จรัสรัชวานิช ด.ช.ขวัญวงศ์ อติวรรณาพัฒน์ ด.ช.ศมนันท์ ภานุวัฒน์วนิชย์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,17:14   อ่าน 332 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้รับรางวัลระดับ Bronze รายการ Thai ASMO Science Ranking Level 3
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชาญวริทฒิ์ เอี่ยมวงศรี
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,17:12   อ่าน 252 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนผ่านเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : นายปวริศ สอแจ่มจิตต์ และนายณัฐพลิ อรรควัฒน์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,17:06   อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนผ่านเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. วิชาชีววิทยา
ชื่อนักเรียน : นายณัชพล เลิศธัญญาลักษณ์และนายณัฐสิทธิ์ วิริยโรจนกุล
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,17:04   อ่าน 312 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนผ่านเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. วิชาฟิสิกส์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูเบศ เขียวสอาด
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,17:01   อ่าน 270 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ( Spelling Bee )
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,23:23   อ่าน 435 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชยพล เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,23:16   อ่าน 424 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนเป็นผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12th IESO และ ครั้งที่ 15 IJSO
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,09:25   อ่าน 761 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (วิชาคณิตศาสตร์) สอบรอบ 2 (รอบประเทศ)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,23:33   อ่าน 996 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (วิชาคณิตศาสตร์) รอบแรก
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,23:32   อ่าน 828 ครั้ง