ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาเรียนปกติ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 (อ่าน 209) 04 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 6) 04 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 5) 04 ธ.ค. 62
หมายเลขห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 4) 04 ธ.ค. 62
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 5) 04 ธ.ค. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เริ่มใช้วันที่ 2 ธันวาคม 2562 (อ่าน 19) 01 ธ.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี) (อ่าน 299) 18 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดราชบพิธ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 (อ่าน 701) 15 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอ (อ่าน 12) 13 พ.ย. 62
ประกาศผลการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2444) 10 พ.ย. 62
ประกาศผลการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3562) 09 พ.ย. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 15) 01 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปี 2562 รอบเจียระไนยเพ (อ่าน 3597) 01 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( (อ่าน 23) 31 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 595) 24 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 30) 16 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 876) 23 ก.ย. 62
แจ้งการวัดและประเมินผลวรรณกรรมและะวรรณคดี ม 1-6 (อ่าน 21) 12 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ Summer Abroad ณ ประเทศสิงคโปร์ (อ่าน 549) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่้1/2562 (อ่าน 17) 06 ก.ย. 62
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 29) 02 ก.ย. 62
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 24) 02 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 25) 02 ก.ย. 62
ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8727) 18 ส.ค. 62
งานแนะแนว สถิติการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 615) 05 ส.ค. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ) (อ่าน 30) 05 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุม โครงการ "สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน" ภาค 1/2562 (อ่าน 40) 15 ก.ค. 62
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 35) 10 ก.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 53) 10 ก.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 31) 10 ก.ค. 62
หมายเลขห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาา 2562 (อ่าน 29) 10 ก.ค. 62
หนังสือเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน ประจำปี 2562 (อ่าน 707) 15 มิ.ย. 62
สถิติการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1008) 14 มิ.ย. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เริ่มเรียน รด.) (อ่าน 102) 08 มิ.ย. 62
ห้องสำหรับเรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 54) 05 มิ.ย. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 132) 28 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง ผลการคัดดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (15 พ.ค. 62) (อ่าน 44) 15 พ.ค. 62
ปฏิทินนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 12 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอ (อ่าน 71) 10 พ.ค. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน (อ่าน 972) 09 พ.ค. 62