ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 137) 03 ก.ค. 63
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Deep สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 206) 02 ก.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2262) 30 มิ.ย. 63
ประกาศประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1229) 22 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1732) 29 พ.ค. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1509) 28 เม.ย. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1957) 14 เม.ย. 63
ขอเชิญ ร่วมบูชาพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) (อ่าน 473) 01 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเรียนต่อ ม.4 (อ่าน 1991) 19 มี.ค. 63
ประกาศการติดต่อแก้ไขผลการเรียนที่สอบไม่ผ่าน ม.3 และ ม.6 (อ่าน 839) 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการยื่นคำร้องใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน ที่ใช้สิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 872) 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนวันและช่วงเวลาในแจ้งความจำนงและการรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3733) 18 มี.ค. 63
ประการผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา2563 (อ่าน 4127) 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 33) 14 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2712) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 5549) 11 มี.ค. 63
ประการผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3835) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม 3 เดิมที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม 4 เพิ่มเติม (อ่าน 705) 10 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ สำหรับนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นม. 1 และ 4 (อ่าน 718) 05 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 2365) 03 มี.ค. 63
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3543) 03 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563 (อ่าน 1608) 02 มี.ค. 63
แจ้งขยายเวลาเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 13) 18 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาค 2/2562 ระดับชั้น ม 1, 2. 4, 5, 6 (อ่าน 18) 18 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาค 2/2562 ระดับชั้น ม 3 (อ่าน 12) 18 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 8) 06 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 7) 06 ก.พ. 63
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 9) 06 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 8) 06 ก.พ. 63
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ Gifted (อ่าน 1633) 01 ก.พ. 63
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษMEP (อ่าน 1721) 01 ก.พ. 63
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ Gifted (อ่าน 2796) 01 ก.พ. 63
สมัครเข้าร่วมประกวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้วยประทานในสมเด็จพระสังฆราชฯ (อ่าน 296) 01 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการสอบแบบทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม 1 และ ม 2 (อ่าน 17) 29 ม.ค. 63
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการลูกราชบพิธ คิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรม และร (อ่าน 436) 28 ม.ค. 63
ใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรม Art Day 2020 (อ่าน 1257) 15 ม.ค. 63
บัญชีรายชือผู้สอบได้ประโยค ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก (มัธยมศึกษา) ได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 38) 08 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุม โครงการ สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 594) 19 ธ.ค. 62
แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาเรียนปกติ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 (อ่าน 574) 04 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 23) 04 ธ.ค. 62