ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โทและเอก ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7) 28 ก.พ. 64
มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 (อ่าน 273) 25 ก.พ. 64
ปฏิทินการจัดกลุ่มในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (อ่าน 485) 18 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 257) 18 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 7) ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 252) 11 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) ตั้งแต่วันที่ 8 -11 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 329) 05 ก.พ. 64
แบบบันทึกแจ้งความประสงค์ขอเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง (อ่าน 332) 04 ก.พ. 64
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 433) 03 ก.พ. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25- 29 มกราคม 2564 (อ่าน 9) 30 ม.ค. 64
การวัดและประเมินผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 269) 28 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5) ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 404) 28 ม.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2564 (อ่าน 58) 23 ม.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 (อ่าน 24) 16 ม.ค. 64
E-book คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (อ่าน 456) 08 ม.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ ในช่วงวันที่ 11-31 มกราคม 2564 (อ่าน 440) 07 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 4 -31 มกราคม 2564 (อ่าน 306) 07 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 (อ่าน 501) 30 ธ.ค. 63
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -30 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3211) 25 ธ.ค. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(ฉบับที่ 2) (อ่าน 526) 23 ธ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 289) 23 ธ.ค. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 218) 23 ธ.ค. 63
ขยายเวลาในการแก้ไขผลการเรียนที่สอบไม่ผ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 326) 22 ธ.ค. 63
ประกาศเลื่อนสอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 335) 21 ธ.ค. 63
บัญชีชื่อเข้าเรียกเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 320) 21 ธ.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 520) 20 ธ.ค. 63
แบบทดสอบธรรมศึกษาออนไลน์ (อ่าน 27) 14 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 14) 08 ธ.ค. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 26563(ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2563) (อ่าน 25) 06 ธ.ค. 63
หนังสือแจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาเรียนปกติ (อ่าน 368) 01 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 8) 30 พ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 9) 30 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 12) 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 12) 25 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 14) 18 พ.ย. 63
กำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 20) 28 ต.ค. 63
ประกาศผลการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bee Contest 2020 โซน A (อ่าน 1010) 15 ต.ค. 63
หมายเลขห้องสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 4) 12 ต.ค. 63
หมายเลขห้องสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 4) 12 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 6) 12 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 0) 12 ต.ค. 63