ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดราชบพิธ
3 ถนนสนามไชย   แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022263071-2
Email : s_wilasinee@rb.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน