ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (อ่าน 28) 21 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2499) 19 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 1871) 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อ ม 4 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (อ่าน 5) 14 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1405) 13 มี.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 3200) 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1620) 06 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (อ่าน 1102) 01 มี.ค. 62
กำหนดการปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 48) 20 ก.พ. 62
กำหนดการปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5,6 (อ่าน 38) 20 ก.พ. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม. 3 เดิม เข้าเรียนต่อระดับม. 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1154) 20 ก.พ. 62
หมายเลขห้องสอบช้อสอบกลางสพฐ ม.1 และ ม.2 ปี 61 (อ่าน 40) 19 ก.พ. 62
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ประกาศ แจ้งความจำนงออนไลน์) (อ่าน 7209) 14 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (อ่าน 933) 13 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 691) 13 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1064) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 25) 04 ก.พ. 62
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 63) 03 ก.พ. 62
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 49) 03 ก.พ. 62
แจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากภาวะฝุ่นละออง (อ่าน 302) 30 ม.ค. 62
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 29) 25 ม.ค. 62
แจ้งกำหนดการสอบแบบทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.1 และ ม.2 (อ่าน 45) 25 ม.ค. 62
สมัครกิจกรรม ART DAY 2019 ( 1 กุมภาพันธ์2561) (อ่าน 646) 22 ม.ค. 62
หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 (อ่าน 375) 14 ม.ค. 62
หนังสือเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม RB OPEN HOUSE 2018 (อ่าน 1148) 07 ม.ค. 62
ระเบียบและใบสมัครการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (อ่าน 456) 06 ม.ค. 62
กำหนดการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ครั้งที่ 3 (อ่าน 33) 27 ธ.ค. 61
ขอเชิญประชุม โครงการ "สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน" 2/2561 (อ่าน 38) 27 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 925) 13 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 917) 11 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 514) 11 ธ.ค. 61
หมายเลขห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 369) 11 ธ.ค. 61
แจ้งกำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 364) 11 ธ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เริ่มใช้ 3 ธันวาคม 2561) (อ่าน 60) 02 ธ.ค. 61
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โทและเอก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 38) 19 พ.ย. 61
ประกาศผลการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 2548) 18 พ.ย. 61
ประกาศผลการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 6013) 17 พ.ย. 61
สถานที่จอดรถและบัตรจอดรถ การแข่งขันหน้าทีพลเมืองและศีลธรรมฯ (อ่าน 834) 15 พ.ย. 61
แผนผังอาคารและห้องสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎฯ (อ่าน 738) 15 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561(13 พ.ย (อ่าน 1653) 13 พ.ย. 61