ผลงานนักเรียน
การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ( Spelling Bee )
รายละเอียดผลงาน
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ  ( Spelling  Bee )  ครั้งที่  4  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภ้ฎธนบุรี  เมื่อ  21  มีนาคม  2561

นายบรรณสรณ์  บุญสู  ได้รางวัลชนะเลิศ  
รับเงินรางวัล  3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  
นายอนาวิล    ลีละชาติ  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
รับเงินรางวัล  2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
นายนิพนธ์  ศรีประเสริฐศักดิ์  ได้รางวัลชมเชย  
รับเงินรางวัล 500  บาทพร้อมเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,23:23   อ่าน 283 ครั้ง