ผลงานนักเรียน
การแข่งขันภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
รายละเอียดผลงาน

ผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
               ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                     ระหว่าง วันที่ 1-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

1. เด็กชายธิธณุพงศ์    ธาระหาญ
2. เด็กชายอัฐวุฒิ    ทังคพัฒนกุล
3. นายกัมปนาท    ภัทร์สิริสรณ์
4. นายณัฐวุฒิ    นนทะจิตร์
5. นายพสิษฐ์    วิเศษโส

ครูผู้ดูแล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร    รุ่งกิจการ
2. นางสาวสุชาดา    สายแก้ว

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,20:42   อ่าน 455 ครั้ง