ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดราชบพิธ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 34) 31 พ.ค. 66
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (อ่าน 38) 29 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 61) 29 พ.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 182) 19 พ.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (อ่าน 103) 19 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นม.1-6 โรงเรียนวัดราชบพิธ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการคัดเลือก (อ่าน 289) 22 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างครูที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านภาษาอังกฤษเพื่อทำการสอน ประจำในโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 282) 22 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 255) 20 มี.ค. 66
การประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 262) 10 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 293) 30 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ (อ่าน 314) 30 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ (อ่าน 331) 26 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ (อ่าน 345) 18 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 286) 12 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2565) (อ่าน 380) 07 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 488) 10 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 -28 กันยายน 2565) (อ่าน 557) 22 ก.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 578) 23 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 572) 20 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 610) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สมัครได้ตั้งแต่ 9 - 18 สิงหาคม 2565) (อ่าน 593) 08 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 641) 05 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 537) 05 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 469) 05 ส.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 362) 03 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 401) 03 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565) (อ่าน 617) 22 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565) (อ่าน 434) 22 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สมัครได้ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565) (อ่าน 414) 22 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 333) 19 ก.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 415) 06 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 348) 04 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 429) 04 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (สมัครภายในวันที่ 1-11 ก.ค.2565) (อ่าน 374) 01 ก.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 885) 24 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 320) 22 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 359) 21 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (สมัครภายในวันที่ 2-16 มิ.ย.2565) (อ่าน 534) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (สมัครภายในวันที่ 18 พ.ค. - 25 พ.ค.2565) (อ่าน 393) 19 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 432) 02 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 448) 29 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 559) 19 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 519) 30 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 582) 18 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 551) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (MEP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 635) 11 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 629) 09 มี.ค. 65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 609) 25 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1353) 10 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ฯ (อ่าน 694) 30 ธ.ค. 64