กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2) 26 พ.ย. 64
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 7) 15 พ.ย. 64
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1428) 11 ก.ค. 64