ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 45) 11 ก.ค. 64
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 197) 11 ก.ค. 64