ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 1) 30 พ.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2563) (อ่าน 1) 30 พ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 1) 30 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 0) 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 6) 25 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 6) 18 พ.ย. 63
กำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 10) 28 ต.ค. 63
ประกาศผลการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bee Contest 2020 โซน A (อ่าน 682) 15 ต.ค. 63
หมายเลขห้องสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 1) 12 ต.ค. 63
หมายเลขห้องสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 2) 12 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 6) 12 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 0) 12 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1) 12 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมโครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563 ฉบับเปลี่ยนแปลงวันที่ (อ่าน 54) 09 ก.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 15) 30 ส.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 55) 20 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ on-site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อ COVID-19 (อ่าน 528) 13 ส.ค. 63
Deep- ขั้นตอนการลงทะเบียน deep (อ่าน 1143) 06 ส.ค. 63
งานแนะแนว - ข้อมูลการสอบเข้าสถาบันและคณะต่างๆ (อ่าน 645) 28 ก.ค. 63
งานแนะแนว - ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 727) 28 ก.ค. 63
รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1330) 21 ก.ค. 63
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับวันที่ 8 ก.ค.2563) (อ่าน 5266) 07 ก.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 835) 03 ก.ค. 63
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Deep สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 774) 02 ก.ค. 63
ประกาศประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1713) 22 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2130) 29 พ.ค. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1833) 28 เม.ย. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2317) 14 เม.ย. 63
ขอเชิญ ร่วมบูชาพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) (อ่าน 802) 01 เม.ย. 63
ประกาศการติดต่อแก้ไขผลการเรียนที่สอบไม่ผ่าน ม.3 และ ม.6 (อ่าน 1064) 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการยื่นคำร้องใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน ที่ใช้สิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1109) 19 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเรียนต่อ ม.4 (อ่าน 2242) 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนวันและช่วงเวลาในแจ้งความจำนงและการรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4092) 18 มี.ค. 63
ประการผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา2563 (อ่าน 4422) 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 35) 14 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3045) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 5967) 11 มี.ค. 63
ประการผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4236) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม 3 เดิมที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม 4 เพิ่มเติม (อ่าน 852) 10 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ สำหรับนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นม. 1 และ 4 (อ่าน 929) 05 มี.ค. 63