ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 37) 23 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (อ่าน 41) 23 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนม.3 ของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) (อ่าน 2) 23 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 43) 23 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณ (อ่าน 67) 23 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลปฎิบัติหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ (เหมาบริการ) (อ่าน 82) 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (อ่าน 50) 22 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงินและสารบรรณ (อ่าน 146) 21 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 141) 20 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชา (อ่าน 131) 20 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (เหมาบริการ) (อ่าน 142) 19 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (สารบรรณและการเงิน) (อ่าน 768) 12 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (อ่าน 5) 11 มี.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด) (อ่าน 142) 11 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (เหมาบริการ) (อ่าน 418) 09 มี.ค. 61
ประกาศการรับนักเรียนทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 7) 05 มี.ค. 61
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 5) 05 มี.ค. 61
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 จาก นักเรียน ม.3 (โรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 6) 05 มี.ค. 61
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม. 3 เดิม เข้าเรียนต่อระดับม. 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2) 26 ก.พ. 61
ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2) 26 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program:MEP (อ่าน 5) 09 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 5) 09 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 5) 09 ก.พ. 61
ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 5842) 03 ก.พ. 61
งานคืนสู่เหย้ารวมใจราชบพิธ 61 (อ่าน 474) 01 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 816) 01 ก.พ. 61
ผลการสอบพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4860) 23 ธ.ค. 60
ผังการจอดรถผู้เข้าร่วมแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ฯ (อ่าน 533) 21 ธ.ค. 60
แผนผังอาคารและห้องสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ฯ (อ่าน 751) 20 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎฯ (อ่าน 1603) 19 ธ.ค. 60
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1169) 13 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (อ่าน 1217) 12 ธ.ค. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เริ่มใช้วันที่ 12 ธันวาคม 60) (อ่าน 1704) 07 ธ.ค. 60
ระเบียบการรับสมัครและใบสมัครพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (อ่าน 914) 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระดาษ) (อ่าน 365) 30 พ.ย. 60
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เริ่มใช้วันที่ 6 พ.ย.60) (อ่าน 1350) 10 พ.ย. 60
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอกและห้องสอบ (อ่าน 709) 07 พ.ย. 60
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 1 พ.ย. 2560 (อ่าน 2587) 27 ต.ค. 60
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1028) 22 ก.ย. 60
ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ (อ่าน 723) 14 ก.ย. 60