ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมโครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563 ฉบับเปลี่ยนแปลงวันที่ (อ่าน 8) 09 ก.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 10) 30 ส.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 14) 20 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ on-site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อ COVID-19 (อ่าน 337) 13 ส.ค. 63
Deep- ขั้นตอนการลงทะเบียน deep (อ่าน 925) 06 ส.ค. 63
งานแนะแนว - ข้อมูลการสอบเข้าสถาบันและคณะต่างๆ (อ่าน 469) 28 ก.ค. 63
งานแนะแนว - ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 514) 28 ก.ค. 63
รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1078) 21 ก.ค. 63
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับวันที่ 8 ก.ค.2563) (อ่าน 5018) 07 ก.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 688) 03 ก.ค. 63
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Deep สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 622) 02 ก.ค. 63
ประกาศประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1553) 22 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2006) 29 พ.ค. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1725) 28 เม.ย. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2208) 14 เม.ย. 63
ขอเชิญ ร่วมบูชาพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) (อ่าน 659) 01 เม.ย. 63
ประกาศการติดต่อแก้ไขผลการเรียนที่สอบไม่ผ่าน ม.3 และ ม.6 (อ่าน 995) 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการยื่นคำร้องใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน ที่ใช้สิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1003) 19 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเรียนต่อ ม.4 (อ่าน 2141) 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนวันและช่วงเวลาในแจ้งความจำนงและการรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3927) 18 มี.ค. 63
ประการผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา2563 (อ่าน 4336) 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 34) 14 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2910) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 5762) 11 มี.ค. 63
ประการผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4072) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม 3 เดิมที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม 4 เพิ่มเติม (อ่าน 797) 10 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ สำหรับนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นม. 1 และ 4 (อ่าน 822) 05 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 2504) 03 มี.ค. 63
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3788) 03 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563 (อ่าน 1731) 02 มี.ค. 63
แจ้งขยายเวลาเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 17) 18 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาค 2/2562 ระดับชั้น ม 1, 2. 4, 5, 6 (อ่าน 20) 18 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาค 2/2562 ระดับชั้น ม 3 (อ่าน 14) 18 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 9) 06 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 7) 06 ก.พ. 63
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 10) 06 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 11) 06 ก.พ. 63
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ Gifted (อ่าน 1806) 01 ก.พ. 63
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษMEP (อ่าน 1896) 01 ก.พ. 63
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ Gifted (อ่าน 2997) 01 ก.พ. 63