ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นม.3 สอบได้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนน เด็กชายชยพล เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
โรงเรียนวัดราชบพิธ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชยพล เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
สอบได้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,23:13   อ่าน 710 ครั้ง