ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การสมัครคัดเลือกเข้าเรียนของนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) (อ่าน 12) 20 เม.ย. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนม.3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 1005) 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3526) 26 มี.ค. 64
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนห้องแผนการเรียนศิลปะ (อ่าน 390) 23 ก.พ. 64
คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครนักเรียนระดับชั้นม.3(เดิม)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 705) 23 ก.พ. 64
ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 650) 23 ก.พ. 64
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนห้องแผนการเรียนสายการเรียนดนตรี (อ่าน 350) 23 ก.พ. 64