การสมัครคัดเลือกเข้าเรียนของ ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 13) 26 ก.พ. 66