การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศเรียกบัญชีรายชื่อสำรองของนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ม.1 และ ม.4 มามอบตัว (อ่าน 752) 18 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกบัญชีรายชื่อสำรองของนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ม.1 และ ม.4 มามอบตัว (อ่าน 1006) 16 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 2309) 13 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1052) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1118) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 4105) 09 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง สำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีนของนร. ม.1 และ .4 (อ่าน 1348) 08 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนร. เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 728) 05 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับม. 4 โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1687) 05 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนร. เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 860) 04 มิ.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการสอบคัดเลือกนร. ม.1 และม.4 (อ่าน 516) 03 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติสำหรับนร.และผู้ปกครองในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 และผังห้องสอบปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 03 มิ.ย. 63
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 761) 02 มิ.ย. 63
ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ (อ่าน 231) 31 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2201) 20 พ.ค. 63
ข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1915) 12 พ.ค. 63
ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 กรณีไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ (อ่าน 1143) 05 พ.ค. 63
แบบฟอร์มสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ทางไปรษณีย์ (อ่าน 1239) 02 พ.ค. 63
คู่มือการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1660) 02 พ.ค. 63
ปฎิทินการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 711) 01 พ.ค. 63
ประกาศเรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3344) 30 เม.ย. 63
เตรียมเอกสารสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 699) 30 เม.ย. 63