ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 169) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2566) (อ่าน 6) 28 พ.ค. 66
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 561) 21 พ.ค. 66
ขยายเวลาแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน (อ่าน 169) 18 พ.ค. 66
บัญชีและคู่มือการใช้งานอีเมล์โรงเรียนวัดราชบพิธ สำหรับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 6) 15 พ.ค. 66
แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ วันที่ 16 พ.ค.2566 (อ่าน 324) 15 พ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) (อ่าน 4) 12 พ.ค. 66
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1129) 07 พ.ค. 66
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1171) 07 พ.ค. 66
กำหนดการและตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 11) 20 เม.ย. 66
กำหนดการและตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 17) 20 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 454) 20 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 657) 20 เม.ย. 66
โรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมด้วยช่วยชาติประหยัดไฟ (อ่าน 317) 20 เม.ย. 66
กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1852) 23 ก.พ. 66
แจ้งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 447) 16 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 615) 16 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 762) 16 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 324) 13 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 359) 13 ก.พ. 66
กำหนดการ RB OPEN HOUSE 2022 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 980) 07 ก.พ. 66
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 469) 23 ม.ค. 66
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 426) 23 ม.ค. 66
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองตามโครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 29 มกราคม 2566 (อ่าน 416) 18 ม.ค. 66
แจ้งลดเวลาเรียน วันที่ 19 มกราคม 2565 เหลือคาบละ 40 นาที (อ่าน 290) 18 ม.ค. 66
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 660) 10 ม.ค. 66
เรียนออนไลน์กรณีพิเศษ (11-13 ม.ค.2566) (อ่าน 455) 08 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Christmas 23 December 2022 (อ่าน 624) 19 ธ.ค. 65
ตารางเวลาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2565 (20 - 22 ธ.ค. 2565) (อ่าน 429) 16 ธ.ค. 65
ประกาศศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 (อ่าน 839) 16 ธ.ค. 65
แจ้งลดเวลาเรียน ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เหลือคาบละ 40 นาที (อ่าน 425) 14 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 529) 08 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1597) 08 ธ.ค. 65
หมายเลขห้องสอบกลุางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 614) 08 ธ.ค. 65
เอกสารความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น (อ่าน 37) 01 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการจัดติวเข้มเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น ม.6 (อ่าน 635) 16 พ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565) (อ่าน 37) 16 พ.ย. 65
แจ้งการหยุดเรียน ในระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 727) 09 พ.ย. 65
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โทและเอก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 31) 09 พ.ย. 65
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (1-30 พ.ย.2565) (อ่าน 499) 02 พ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) (อ่าน 61) 19 ต.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2565 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 55) 14 ก.ย. 65
งานสุขเกษียณ มุทิตาคาราวะ 2565 (22 กันยายน 2565) (อ่าน 992) 14 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1456) 02 ก.ย. 65
แจ้งกำหนดการวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 874) 02 ก.ย. 65
แจ้งลดเวลาเรียน วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2565 (อ่าน 602) 23 ส.ค. 65
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 671) 23 ส.ค. 65
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 553) 23 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ในโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 599) 19 ส.ค. 65
การรับทราบผลการเรียนระหว่างภาค 50 คะแนน ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 1828) 26 ก.ค. 65