ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก

(นักเรียนสามารถคลิกหัวข้อที่สนใจเพื่อเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดได้)


ธรรมศึกษาชั้นตรี

1. รวมข้อสอบกระทู้                      ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2

2. วิชาพุทธประวัติ เฉลยวิชา พุทธประวัติ 

3. วิชา ธรรมวิภาค                         เฉลยวิชา ธรรมวิภาค 

4. วิชา วินัย (เบญจศีล เบญธรรม) เฉลยวิชา วินัย (เบญจศีล เบญธรรม)


ธรรมศึกษาชั้นโท

1. รวมข้อสอบกระทู้ ตัวอย่าง 1 | ตัวอย่าง 2

2. วิชา อนุพุทธประวัติ เฉลยวิชา อนุพุทธประวัติ

3. วิชา ธรรมวิภาค                          เฉลยวิชา ธรรมวิภาค

4. วิชา วินัย (อุโบสถศีล)               เฉลยวิชา วินัย(อุโบสถศีล)

 

ธรรมศึกษาชั้นเอก

1. รวมข้อสอบกระทู้ ตัวอย่าง 1 | ตัวอย่าง 2

2. วิชา พุทธานุพุทธประวัติ เฉลยวิชา พุทธานุพุทธประวัติ

3. วิชา ธรรมวิจารณ์ เฉลยวิชา ธรรมวิจารณ์

4. วิชา กรรมบถ เฉลยวิชา กรรมบถ



โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 9478 ครั้ง