การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ
เอกสารประกาศผลสอบประกอบด้วย
1. รายชื่อนักเรียนที่่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ
2. ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว ผ่าน www.rb.ac.th
3. เอกสารประกอบในวันมอบตัว
4. แบบสำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีน (ให้นักเรียนนำแบบตอบรับมาในวันมอบตัว)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,21:16   อ่าน 1022 ครั้ง