การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศเรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         -  เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
         -  การเตรียมเอกสารสำหรับรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        -  เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
         -  การเตรียมเอกสารสำหรับรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


ตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

คู่มือการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ทางไปรษณีย์

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 2775 ครั้ง