ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดราชบพิธ
ประกาศผู้ชนะการประมูล การประมูลผู้ประกอบการเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดราชบพิธ ประจำปี 2563

{C}{C}

 

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูล การประมูลผู้ประกอบการเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดราชบพิธ

ประจำปี 2563

***************************************************

ตามประกาศ โรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดราชบพิธ ประจำปี 2563 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอำไพ ถาวร เสนอราคาจำนวน 310,800 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ นางสาวอำไพ ถาวร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 310,800 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ขอให้ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องงานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 421 ครั้ง