ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2563
- เอกสารสำหรับห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6

- เอกสารโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini English Program : MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

- เอกสารโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini English Program : MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- เอกสารสำหรับโครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

- เอกสารสำหรับโครงการนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

- เอกสารสำหรับโครงการนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6


โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1712 ครั้ง